Πρόκειται για δοκιμή κωδικοποίησης χαρακτήρων: Άρης