To jest test kodowania znaków. W przypadku niektórych języków, które używaj± znaków łacińskich, potrzebujemy więcej danych, aby podj±ć decyzję.